Sən olmayanda yanımda
Donur damarda qanımda

Üşüyürəm ünvanımda
Ay yarım darıxmağa qoyma məni
Sən olmayanda yanımda
Donur damarda qanımda

Üşüyürəm ünvanımda
Ay canım darıxmağa qoyma məni

Gəl oxuyaq bu nəğməni
ölürəm ay yarım
Darıxmağa qoyma məni
Darıxmağa qoyma məni

Mən ölüm ay yarım
Darıxmağa qoyma məni

Nə olar ay boyu bəstə
Dərdindən olmuşam xəstə
Gəl başını qoy sinəm üstə
Mən ölüm ay yarım

Darıxmağa qoyma məni
Nə olar ay boyu bəstə