Hastasiyim hastasiyim
Qirmiz dudaqlaridan
Hastasiyim hastasiyim
Oy kebi yuzlaridan

Hastasiyim hastasiyim
Bol kebi suzlerinen
Hastasiyim hastasiyim
Ben unin
Hastasiyim hastasiyim