Qatiq yerdan qatalab
Chiqqan boychechak
Yumshoq yerdan yumalab
Chiqqan boychechak
Qatiq yerdan qatalab
Chiqqan boychechak
Yumshoq yerdan yumalab
Chiqqan boychechak

Qatig' bersam yeysanmi
Tuxum bersam yeysanmi
Somsa bersam yeysanmi
Yoki o'zimni yeysanmi

Boychechagim boylandi
Instagramda aylandi
Boychechagim boylandi
Instagramda aylandi

Onasini bolasi bobli bo boblibo
Onasini balasi bobli bo boblibo