Uylanish vaqti kelmasdan
18ga kirmasdan
Bir ishni qoyil qilmasdan
Uylanma
Bu davr qaytib kelmaydi
Yoshlikda hammma uynaydi
Bo'ydoqlikka yetmaydi
Uylanma
Bo'ydoqlikka yetmaydi
Uylanma

Aqling bo'lsa uylanma
Uylanma uylanma
Bir ishni qoyil qilmasdan
Uylanma
Aqling bo'lsa uylanma
Uylanma uylanma
Bir ishni do'ndirib qo'ymasdan
Uylanma