Qarashingiz yor to'tiyo
Boqib qo'ying qiyo qiyo
Secgi to'la bu ko'zlarim
Yoqmasmi deyman sizgayo
Qarashingiz yor to'tiyo
Boqib qo'ying qiyo qiyo

Secgi to'la bu ko'zlarim
Yoqmasmi deyman sizgayo

Bahorimsiz bog'im desam
Har on ko'ngli chog'im desam

Siz suyangan tog'im desam
Iqrorligim yoqmasmiyo
Bahorimsiz bog'im desam
Har on ko'ngli chog'im desam
Siz suyangan tog'im desam
Iqrorligim yoqmasmiyo