Yurish turishlar balo
Aqlimdan qilar judo
Qomati allam balo
Atirlari bir mano