Shildir shildir
Suvlar oqar qishlog'ining
Arig'ida qizlarchi jonga
Yoqar aylonamiz har yonidan

Shildir shildir
Suvlar oqar qishlog'ining
Arig'ida qizlarchi jonga
Yoqar aylonamiz har yonidan

Aylonamiz o'rgilomiz
Gaplosholmay qiynolamiz
Bo'ylarimiz yetti bo'yga
Endi biz ham uylonamiz

Aylonamiz o'rgilomiz
Gaplosholmay qiynolamiz
Bo'ylarimiz yetti bo'yga
Endi biz ham uylonamiz