Siz men uchun eng
Yaxshi inson buni
Xar kun aytaman dada
Borligingiz o'zi baxtligin

Sezdim qayta qaytadan dada
Og'rib qolsam devorni mushlab
Ko'zingizda yoshingiz ushlab
Yugurdingiz davolar istab

Duo so'rab hammadan dada
Shifo so'rab olloxdan dada
Ey dadajonim bir baland
Tog'im dadam qadri osmonim

Mevali bog'im dadam
Ey dadajonim dard ko'rmang
Ko'rmang alam dardga
Darmonim dadajonim