Oradan o'tdi bir necha yillar
Yuraging uni sog'inib qumsar
Vaqt davo u yoshlaringni artar
Bir kun kelib sanga u
O'z yoringni uchratar
Hozircha sabr qilib
Yasha o'rningni bilib
Tuyg'ulardan zerikib
Ketasan bir kuni qarib
Qorong'u ko'chalarda
Yurasan homush bo'lib
O'tirasan derazangdan
Ko'cha tomon termulib
Ko'z yosh emas kerakdir quvonch
Shunda qalbingda bo'ladi ishonch
Yo'q o'ylama sevarkan hali deb
Behudaga hayol suravermagin hadeb