Boshimga og'riq bu sevgi
Halovatimni oldi

O'zi kuygan bu yurakka
Yana nimalar soldi

Toki yonimga yurar u
Tunimni kunga ular u

Bir kun majnun qilar u
Mana nimalar bo'ldi

Bu savdo oh bu savdo
Bormidi bu boshimga

Yana takror man sevdim
Nahotki shu yoshimda

Bu savdo oh bu savdo
Bormidi bu boshimga

Yana takror man sevdim
Nahotki shu yoshimda