Biyigul Biyigul Rovzan gul Rovzan gul
Po'paklaring qirqdan gul
Hay hayo Robbimo Olloh yo
Quvvat ber quvvat ber