San xushraysan dim
Xushraysan san bir dana
Yerdagi oysan
San xushraysan dim

Xushraysan san bir dana
Yerdagi oysan
Go'ylaklari qip qizil
Lablari qip qizil

Quyoshday charaqlar
Yomon o'zina tortar
Go'ylaklari qip qizil
Lablari qip qizil

Quyoshday charaqlar
Yomon o'zina tortar
Gal gal yonima gal gal
Qoshima gal gal

Yonimda tursang jonim
Yonimda bo'lsang jonim
Gal gal yonima gal gal
Qoshima gal gal

Yonimda tursang jonim
Yonimda bo'lsang jonim
San xushraysan dim
Xushraysan san bir dana
Yerdagi oysan