Aldoqchi nomard insonlardan
Do'zstman deb yurgan ilonlardan
Payt poylab chaqar chayonlardan

Panohingda asra Xudoyim
Payt poylab chaqar chayonlardan
Panohingda asra Xudoyim