Ayrilish uchun topildi baahona
U ketdi suratlar bir chetda yona
Ko'z ongimda sevgim

Sekin so'nib borar
U bergan azob
Bir kuni jonim olar

Ayrilish uchun topildi baahona
U ketdi suratlar bir chetda yona
Ko'z ongimda sevgim

Sekin so'nib borar
U bergan azob
Bir kuni jonim olar