Hamon sevgimning
Qiynoqlari bor hamon
Dilda bitmas yaralari bor
Jimgina indamay

Kettimu yor yuragimga
O't yoqar bo'ldi dildor
Be vafoyim bugun o'zga
Bilan edi yuragim o'zgani

Demaydi yor tashlab ketti
Zulmat qariga u siz menga
Bu ko'chalar tor qaydanam
Uni uchratim man

Hamon sevgim
Qiynoqlari bor
Hamon dilda bitmas
Yaralari bor