Mana yana sani deya
Ishq sharobin ichdi
Bu yurak mana yana
O'z o'rnidan ko'chdi

Bu yurak ishonaver
Sandan boshqa hammasidan
Kechdi bu yurak bu degani
Unga faqat va to abat

Sen o'zing kerak san
Sen kerak menga oy kerakmas
Yulduzlar kerakmas
Ertaga ham emas seni
Bugun ko'rmasam bo'lmas
Sensiz kun kun emas
Sokin tun tun emas
Men endi bildim bas