Yelkangdadur or nomusim
Jannat tomon chop singlim
Jahannamga o'tin bo'lma
Avratingni yop singlim
Yelkangdadur or nomusim
Jannat tomon chop singlim
Jahannamga o'tin bo'lma
Avratingni yop singlim