Toshlar bilar toshlar
Bilar hasratimni g'amimni
Kim o'ttiku to'ldirib
Bu dunyoning g'amini

Xalqda shunday haq
Gap bor bu hamma biladi
Qushlar ham o'z inida
Ko'rganinni qiladi

Toshlar bilar toshlar
Bilar hasratimni g'amimni
Kim o'ttiku to'ldirib
Bu dunyoning g'amini

Xalqda shunday haq
Gap bor bu hamma biladi
Qushlar ham o'z inida
Ko'rganinni qiladi