Mani yorim Prirnsessa
Koshki sevishimni sezsa
Kichkintoy deb erkalay
Taqdir uchun kurashay

Mani yorim Prirnsessa
Koshki sevishimni sezsa
Kichkintoy deb erkalay
Taqdir uchun kurashay

Kelgin bugun ko'rishaylik
Yana biroz urishaylik
Urushib ham yarashaylik
Yara yara yarashaylik

Kelgin bugun ko'rishaylik
Yana biroz urishaylik
Urushib ham yarashaylik
Taqdir uchun kurashaylik

Mani yorim Prirnsessa
Koshki sevishimni sezsa
Kichkintoy deb erkalay
Taqdir uchun kurashay

Mani yorim Prirnsessa
Koshki sevishimni sezsa
Kichkintoy deb erkalay
Taqdir uchun kurashay