Yurtimiz tinch osuda
Bus butun qo'rg'onlari
Chunki qo'riqlar uni
O'zbegim o'g'lonlari

Yurtimiz tinch osuda
Bus butun qo'rg'onlari
Chunki qo'riqlar uni
O'zbegim o'g'lonlari

Ardoqlaydi vatanni
Bag'ishlar jonu tanni
Yo'latmaydi dushmanni
O'zbegim o'g'lonlari

Ardoqlaydi vatanni
Bag'ishlar jonu tanni
Yo'latmaydi dushmanni
O'zbegim o'g'lonlari