Jonli qo'shiq kuylasam
Ovozimga tegmanglar
Jonli qo'shiq kuylasam
Ovozimga tegmanglar

Samolarga bo'ylasam
Parvozimga tegmanglar
Samolarga bo'ylasam
Parvozimga tegmanglar

Torim tutsam qo'limga
Tosh qalang yo'limga
Torim tutsam qo'limga
Tosh qalang yo'limga

Dardim olgan qalamu
Qog'ozimga tegmanglar
Dardim olgan qalamu
Qog'ozimga tegmanglar