Uyqu nima bilmaymuiz
Ko'zimizdan nur chaqnar
Biz vatan qalqonlari
Xushyormiz tunu sahar

Ne g'ov kelsa oshamiz
Hoh cho'lda hoh tog'larda
Sarhadlardan ketmaymiz
Ha rqanday xavf xatarda

Yovuz degan dushmannni
Birgalikda yanchamiz
Jasorat xanjarini
Naqd ko'ksiga sanchamiz

Quruqlikda daryoda
Chegarada sergakmiz
Har zamon va har yerda
Vatan uchun tirgakmiz

Biz chegarachi
Biz chegarachi
Biz chegarachi
Sarhadlarda sergakmiz

Biz chegarachi
Biz chegarachi
Biz chegarachi
Sarhadlarda sergakmiz