Husning guli to bo'ldi jahon mulkida paydo ey sho'xi parizod
Soldi ani ishqi boshima kulfati savdo qilg'il manga imdod
Bilmam na sifat odam eding noz fanida ey ko'zlari shahlo
Qilding mani bir boqish ila husningga shaydo jilva qilib ijod
Layli bila Shirin chu emas yorima monand bir zarra ham ahbob

Man birla qachon teng bo'lur ishq ichra jahonda Majnun ila Farhod
Siynamda chu etdi bu ko'ngil mulkini vayron yondirg'ali jonim
Endi anga rahm aylabon ey dilbari barno qilg'il ani obod
Chokar g'ami ishqingda qachon bo'lsa giriftor ishq ichra balokash
Dardiga ani shahdi labing qildimu davo ey qomati shamshod