Usiz qalbim yarador
U kelmas yurey xor
Uni izledi ko'zlar
Haliyam yuragim
Xasta bemor

Usiz qalbim yarador
U kelmas yurey xor
Uni izledi ko'zlar
Haliyam yuragim
Xasta bemor