Pariylardan ming
Bor husning ziyoda
Vaslingni deb kezdim
Toyu piyoda izlay

Izlay oxir topdim
Dunyoda sadog'angman
Bir nazar qil qadingdan
Qadingdaney qadingdan

Izlay oxir topdim
Dunyoda sadog'angman
Bir nazar qil qadingdan
Qadingdaney qadingdan

Tonglar otti kunlar
Botti ko'rmadim hajring
Bilan bahor o'tti ko'rmadim

Tonglar otti kunlar
Botti ko'rmadim hajring
Bilan bahor o'tti ko'rmadim