Go‘zimdan uyqularim qochdi
Xiyonat go‘zlarimni ochdi
Sezmadim bu yolg‘on qarshdi
Kechirmasman bu bag‘ri toshni

Go‘zimdan uyqularim qochdi
Xiyonat go‘zlarimni ochdi
Sezmadim bu yolg‘on qarshdi
Kechirmasman bu bag‘ri toshni

Oh mana yor etdi xiyonat
Qilaman man endi nafrat
Uni mandan so‘ramanglar
Yo‘q ekan unda diyonat

Manga yor etdi xiyonat
Qilaman man endi nafrat