Molu davlatni topgaysan
Ota-onang topilmaydi
Keyin bunday noyob gavharu
Durdonang topilmaydi

Sening mehring ular ko'ngil to'rida
saqlagaylarkim
Ulardan boshqa birovdan
bu koshonang topilmaydi

Sening mehring ular ko'ngil to'rida
saqlagaylarkim
Ulardan boshqa birovdan
bu koshonang topilmaydi

Molu davlatni topgaysan
Ota-onang topilmaydi
Keyin bunday noyob gavharu
Durdonang topilmaydi

Molu davlatni topgaysan
Ota-onang topilmaydi
Keyin bunday noyob gavharu
Durdonang topilmaydi

Hayal qilsang kutib ostonani
teshgay ular ko'zi
Ular ketganda bu yanglig'
zor ostonang topilmaydi

Hayal qilsang kutib ostonani
teshgay ular ko'zi
Ular ketganda bu yanglig'
zor ostonang topilmaydi

Unutma avvalo ota-onang
holini so'rmoqni
Judo bo'lgach o'zing oqlashga
bahona topilmaydi

Molu davlatni topgaysan
Ota-onang topilmaydi
Keyin bunday noyob gavharu
Durdonang topilmaydi

Molu davlatni topgaysan
Ota-onang topilmaydi
Keyin bunday noyob gavharu
Durdonang topilmaydi