Taqildatib gelar pari
Qor yog'adi qovog'ingdan

Har qadab yerni urib
O't chaqnaydi oyoqingdan

Taqillatib bir yerda
Dim yoqmadi manga sasi

Undan ko'ra boshima ur
Shu ovozinan bormi sozi

Taq taq taq etadi
Nedayan viqor etadi

Shundayam bo'larmikan
Erka qiz viqor etadi

Taq taq taq etadi
Nedayan viqor etadi

Shundayam bo'larmikan
Erka qiz viqor etadi