Ley leley ley leley
Ley leley ley leley
Ley leley ley leley
Ley leley ley leley

Ley leley ley leley
Ley leley ley leley
Ley leley ley leley
Ley leley ley leley

Ibi ibi deishlari
Mayda qadam bosishlari
Shaxlo ko'zi ayladi
Mani devona

Ibi ibi deishlari
Mayda qadam bosishlari
Shaxlo ko'zi ayladi
Mani devona

Asta yurib kelishlari
Ibo bilan kulishlari
Qulog'imga xush yoqadi
Ibi o'lay deyishlari

Asta yurib kelishlari
Ibo bilan kulishlari
Qulog'imga xush yoqadi
Ibi o'lay deyishlari

Ibi ibi deishlari
Mayda qadam bosishlari
Shaxlo ko'zi ayladi
Mani devona

Ibi ibi deishlari
Mayda qadam bosishlari
Shaxlo ko'zi ayladi
Mani devona