Qadringni bilsang
Og'zi polvonlardan yiroq yur
So'zi og'u suhbati
Nodonlardan yiroq yur
Do'ztingman deb hayqirgan
Ortingdan ig'vo qurgan
Kasbi koru fitnayu
Bo'xtonlardan yiroq yur

Kasbi koru fitnayu
Bo'xtonlardan yiroq yur
Soxta tabassum birla
Shum niyatin yashirgan
Dili qorayu paymonlardan
Yiroq yur

Ular bilan o'tkazgan
Daqiqang uvol bo'lgay
Yengil yelpi yaltiroq
Davronlardan yiroq yur