O'lan aytsang jo'shib
Ayt aynimo so'zni so'zga
Eshib aytov aynimo

O'lan aytsang jo'shib
Ayt aynimo so'zni so'zga
Eshib aytov aynimo

Kelov axcha oxangaron
Suluvlarin qo'shib
Aytov aytov aynimo