Aka sizni sevdim
Dedi ishqingizda
Kuydim dedi ko'rmasam
Bo'lmaydi sizni deya

Dinoza qiz meni aldadi
Aka sizni sevdim
Dedi ishqingizda
Kuydim dedi ko'rmasam

Bo'lmaydi sizni deya
Ne xato o'tti aytmadi
Menga bilmadim ko'nglida
Nima bor edi ex ko'ngil

Shunday bo'lar ekanda
Dinoza qiz meni aldadi
Ne xato o'tti aytmadi
Menga bilmadim ko'nglida
Nima bor edi ex ko'ngil