So'zlaringga ishonib
Bir zum bir zum bir zum

Qoldim yana men bir o'zim
Bir o'zim bir o'zim

Sen esa o'zga bilan
Men esa sog'inib

Birga o'tgan
Kunlarimizni eslab