Manda sanda pulla bo'lsin doim
Pochka pochka pullar bo'lsin doim
Manda sanda pulla bo'lsin doim
Ox pochka pochka pullar bo'lsin doim

Bo'lsa puling bor hayotda qiymating
Bo'lmasa hech qolmas ekan hurmating
Do'stga vafo qilib vafo ko'rmading
Axor o'yla yurakni qiynamaye

Bo'lsa puling bor hayotda qiymating
Bo'lmasa hech qolmas ekan hurmating
Do'stga vafo qilib vafo ko'rmading
Axor o'yla yurakni qiynamaye

Manda sanda pulla bo'lsin doim
Pochka pochka pullar bo'lsin doim
Manda sanda pulla bo'lsin doim
Ox pochka pochka pullar bo'lsin doim