Sen dilim yoqib yoqib
Tashlading ketting meni
Sen dilim yoqib yoqib
Tashlading ketting meni

Ko'z yoshim oqib oqib
Soy bo'ldi izlab seni
Soy bo'ldi izlab seni
Ko'z yoshim oqib oqib

Soy bo'ldi izlab seni
Soy bo'ldi izlab seni
Qora sochli jon yorim
Qoshlari surma yorim
Qoshlari surma yorim
Izlab izlab topsam men
Lablaring burma yorim
Lablaring burma yorim