Bellari inja
Sochlari surma
Go'zlari ohu
Jayron kabi qiza boq

Bellari inja
Sochlari surma
Go'zlari ohu
Jayron kabi qiza boq

Boq boq bellara boq
Elma yanoq yuzlara boq
Yoq yoq gel beni yoq
Oshiq qilsin mashalloh

Boq boq bellara boq
Elma yanoq yuzlara boq
Yoq yoq gel beni yoq
Oshiq qilsin mashalloh

Yuzlari elma
So'zlari nozik
Lablari gilos
Kiza bok kiza bok qiza boq

Boq boq bellara boq
Elma yanoq yuzlara boq
Yoq yoq gel beni yoq
Oshiq qilsin mashalloh

Boq boq bellara boq
Elma yanoq yuzlara boq
Yoq yoq gel beni yoq
Oshiq qilsin mashalloh