Baxting bolish boshingda

Oy uxlaydi qoshingda
Baxting bolish boshingda
Oy uxlaydi qoshingda
Osmonlarda yurgan qiz
18 ga kirgan qiz
18 ga kirgan qiz
Ushal senmu Nargiz
Ushal senmu Nargiz


Kipriklaring nayzadek

Yangi chiqgan maysadek
Kipriklaring nayzadek
Yangi chiqgan maysadek
Ko`z-ko`z qilib yurgan qiz
18 ga kirgan qiz
18 ga kirgan qiz
Ushal senmu Nargiz
Ushal senmu Nargiz


Bahor bilan topishib

Yomg`ir bilan upishib
Bahor bilan topishib
Yomg`ir bilan upishib
Xayol bilan yurgan qiz
18 ga kirgan qiz
18 ga kirgan qiz
Ushal senmu Nargiz


Baxting bolish boshingda
Oy uxlaydi qoshingda
Osmonlarda yurgan qiz
18 ga kirgan qiz
18 ga kirgan qiz
Ushal senmu Nargiz
Ushal senmu Nargiz

Ushal senmu Nargiz

Ushal senmu Nargiz
Ushal senmu Nargiz
Ushal senmu Nargiz