Tangrim har niyatni
O'zingdan so'rgum
Alloh Alloh
Boshima ne kelsa
O'zingdan ko'rgum
Alloh Alloh

Tangrim har niyatni
O'zingdan so'rgum
Alloh Alloh
Boshima ne kelsa
O'zingdan ko'rgum
Alloh Alloh

Men toki hayotman
Iltijo qilgum
Men toki hayotman
Iltijo qilgum
Baloyu kulfatdan
Asragin Alloh
Alloh Alloh
Baloyu kulfatdan
Asragin Alloh