Sababsiz ketdi
Ketdi ketdi ketdi
Bilmadim ne maqsadlarga
Yetdi yetdi yetdi
Yurakni ming bo'lakka
Parcha parcha parcha etdi
So'zlarimga quloq solmay
Ketdi ketdi ketdi

Sababsiz ketdi
Ketdi ketdi ketdi
Bilmadim ne maqsadlarga
Yetdi yetdi yetdi
Yurakni ming bo'lakka
Parcha parcha parcha etdi
So'zlarimga quloq solmay
Ketdi ketdi ketdi

Shaxlo ko'zlari
Uzun sochlari
Zebo bo'ylari
Hushbo'y hidlari
Yodimdan chiqmas
Aytgan so'zlari
Umid beraverar
Aytgan va'dalari

Shaxlo ko'zlari
Uzun sochlari
Zebo bo'ylari
Hushbo'y hidlari
Yodimdan chiqmas
Aytgan so'zlari
Umid beraverar
Aytgan va'dalari