Tunlar yolg'iz to'lg'onganim
Ismini aytib uyg'onganim
Hammaladan ko'p qizg'onganim
San san san

Mani sahargacha bedor etgan
Yuragimni bemor etgan
Dunyolardan bezor etgan
San san san