Sababini bilmayapman
Hech omadim kulmayapti
Men qizlarni sevayapman
Qizlar meni sevmayapti

Ko'rinishim yo xunukmi
Yo bilmadim gapim sovuq
Shunga aqlim yetmayapti
Qizlar meni sevmayapti

Nega nega nega o
Sevmayapti nega
Nega nega nega o
Sevmayapti nega

Dimog'lari buncha osmon
Hech toqatim yetmayapti
Nima bo'lsa bo'ayapti
Qizlar meni sevmmayapti