Yorim yorim mani yorim
So'zlari bolim bolim
Yorim yorim mani yorim
Ko'zlari xumorim
Gar uyalsang ikki yuzing
Lov lov qizarar
Sevgimni rad etsang gar
Yurakka zarar

Yorim yorim mani yorim
So'zlari bolim bolim
Yorim yorim mani yorim
Ko'zlari xumorim
Gar uyalsang ikki yuzing
Lov lov qizarar
Sevgimni rad etsang gar
Yurakka zarar