Yolg'on yolg'on
Hamma so'zing yolg'on
Shirin so'zlab
Olmoqchimiding jon