Tun kechasi temir otda
O'rmalab o'rmalab

Andijonga yetib bordik
Ertalab ertalab

Monov bola Alisher Fayzga
O'xsharkan deb Andijonda
Kutib olishdi erkalab

Erkalab he erkalab
Andijonda ertal;ab
Erkalab he erkalab
Andijonda ertalab

Asakada choyxonasi
Har qadamda to'yxonasi

Keldim aka menman o'sha
Alisher Fayzni ukasi

Anjanchalab so'zlolmasam kulmaysiz
Bog'im borni bilmasligim bilmaysiz
Voy a shuncha yozgan qo'shiqlarim bor
Akamdayin kuylolmasam kulmaysiz

Erkalab he erkalab
Andijonda ertalab

Erkalab he erkalab
Andijonda ertalab