Yaqinsan!
Jonga bu qadar
Yaqin bo'la olmas
Hech kim seningdek
Xumorim bormu hajringda
Yongan meningdek

Man devona Sahroda dilim
Yetmaydi qo'lim nachora
Bir bora nazar tashla
Oshig'ingga ey yor

Seni huzuringda gullar
Senga maftunday bo'lar
Har biri shunday go'zal
Nur sochar kunday go'zal
Ular hayrona balki hayrona
Senga mendek

Seni ishqingda tog'lar
Jamiki bu osmonlar
Yomg'ir qorlar yog'ar
Daryoyu soylar oqar
Ular hayrona balki hayrona
Senga meningdek

Havosan nafas olmasam
Sendan muqarrar adoman
Navosan tinglab ko'yingda
Behush gadoman

Man devona Sahroda dilim
Yetmaydi qo'lim nachora
Bir bora nazar tashla
Oshig'ingga ey yor

Seni huzuringda gullar
Senga maftunday bo'lar
Har biri shunday go'zal
Nur sochar kunday go'zal
Ular hayrona balki hayrona
Senga mendek

Seni ishqingda tog'lar
Jamiki bu osmonlar
Yomg'ir qorlar yog'ar
Daryoyu soylar oqar
Ular hayrona balki hayrona
Senga meningdek