Aqlimni olgan o'tlarga
Solgan aqlimni olgan o'tlarga
O'tlarga solgan qalbimda
Qolgan shoxsanammim gal

Qalbimda qolgan shoxsanammim gal
Gal gal gal ox alamim gal
G'aribingmane shoxsanamim gal
Gal gal gal ox alamim gal

G'aribingmane shoxsanamim gal
Yondim sog'inib g'amda
Og'rinib yondim sog'inib g'amda
Og'rinib yurma tortinibe

Gal go'zalim gal gal
Og'rinib yondim sog'inib g'amda
Og'rinib yurma tortinibe
Gal go'zalim gal gal