Erkak yashar yasharar
Ayol mehribon bo'lsa
Erkak yashar yasharar
Ayol mehribon bo'lsa
Ishi amala oshar
Ayol mehribon bo'lsa
Ishi amala oshar
Ayol mehribon bo'lsa

Fikru hayolu uyida
Shod handon ko'cha kuyda

Fikru hayolu uyida
Shod handon ko'cha kuyda

O'ynab kuladi to'yda
Ayol mehribon bo'lsa
O'ynab kuladi to'yda
Ayol mehribon bo'lsa
O'zga ayola boqmas
O'zgalar unga yoqmas
Ko'rmasa hech turolmas
Ayol mehribon bo'lsa