Quramaga qor tushdi
Yodimga shu yor tushdi
Eslamasam bo'lardi
Ko'nglimga ozor tushdi

Eslamasam bo'lardi
Ko'nglimga ozor tushdi
Ko'nglimga ozor tushdi

Quramaga qor tushdi
Yodimga shu yor tushdi
Quramaga qor tushdi
Yodimga shu yor tushdi

Eslamasam bo'lardi
Ko'nglimga ozor tushdi
Eslamasam bo'lardi
Ko'nglimga ozor tushdi