Qop qoradur ko'zlari
Joning olar so'zlari

Sizni sevmay bo'larmiye
Qishlog'imning qizlari

Qop qoradur ko'zlari
Joning olar so'zlari

Sizni sevmay bo'larmiye
Qishlog'imning qizlari

Qayrilmadir qoshlari
Shamol tarar sochlaring

Qayrilmadir qoshlari
Shamol tarar sochlaring