Ey do'st-u jon taqdir jo'rtaga
Yo'limizni bo'ldi to'rttaga
Bilmam nega tushdi o'rtaga
Uzoqlashib ketmaylik deyman
Holimizga hech ahamiyat yo'q
Yo'qlamoqqa sizda niyat yo'q
Avvalgiday samimiyat yo'q
Uzoqlashib ketmaylik deyman

Uzoqlashib uzoqlashib ketmaylik deyam
Do'zstim uzoqlashib ketmaylik deyman
Uzoqlashib uzoqlashib ketmaylik deyam
Do'zstim uzoqlashib ketmaylik deyman
Arazlashdik jangsiz urushmay
Turolmasdik bir kun ko'rishmay
Qoldimi yo ishlar yurishmay
Uzoqlashib ketmaylik deyman